W Rzeszowie już 26 lutego 2024 r. startuje kwalifikacja wojskowa

W Rzeszowie już 26 lutego 2024 r. startuje kwalifikacja wojskowa

W Rzeszowie rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej zaplanowano na 26 lutego 2024 roku. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku, za organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Rzeszowa. Celem tego corocznego przedsięwzięcia jest ocena stanu zdrowia oraz utworzenie ewidencji wojskowej mieszkańców, zgodnie z regulacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 27 lutego 2023 roku.

Terminy kwalifikacji na bieżący rok określa rozporządzenie z 10 listopada 2023 roku. W mieście działa Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21, pokrywająca swoim zasięgiem Gminę Miasta Rzeszów. Kwalifikacja trwa od 26 lutego do 25 kwietnia 2024 roku, z wyjątkiem dni przeznaczonych na stawiennictwo kobiet, które zaplanowano na 22-25 kwietnia. Do kwalifikacji wojskowej wezwane są osoby zameldowane w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy (powyżej 3 miesięcy), obejmujące:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, bez określonej kategorii zdolności do służby;
  • osoby uznane za czasowo niezdolne do służby w latach 2022-2023, której okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2008, posiadające lub zdobywające kwalifikacje wojskowe, kończące w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 odpowiednie kierunki studiów lub zawody;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do kwalifikacji ochotniczo.

Do kwalifikacji należy przynieść dowód osobisty lub paszport, dokumenty edukacyjne, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych oraz dokumentację medyczną, w tym kartę wzroku dla osób noszących okulary.

W wyniku kwalifikacji ustalana jest kategoria zdolności do służby wojskowej, od "A" (zdolny do służby) do "E" (trwale niezdolny). Osoby z kategoriami "A" lub "D" są automatycznie przenoszone do rezerwy, co reguluje ich status wobec obowiązków obronnych. Kategoria "B" pozwala na ponowną ocenę zdrowia po określonym czasie, a "E" zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkolnictwa wojskowego udziela Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie.

Naruszenie obowiązków związanych z kwalifikacją (np. niestawienie się, odmowa poddania się badaniom) może skutkować karą ograniczenia wolności lub grzywną, zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Jeszcze nie dodano komentarza - bądź pierwszy.
Token
wydarzenia z rzeszowa
Szkoła w Drabiniance nosi teraz imię Tadeusza Ferenca
2024-04-05 08:05:52
Szkoła w Drabiniance nosi teraz imię Tadeusza Ferenca
Rzeszowski półmaraton z rekordową liczbą uczestników
2024-04-04 08:09:56
Rzeszowski półmaraton z rekordową liczbą uczestników
Rzeszów uruchamia nowe miejsce spotkań dla seniorów
2024-04-03 08:08:57
Rzeszów uruchamia nowe miejsce spotkań dla seniorów
Zmiany na ulicy Załęskiej w Rzeszowie
2024-03-28 08:05:04
Zmiany na ulicy Załęskiej w Rzeszowie
Warsztaty w Podkarpackim NFZ dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wzroku
2024-03-27 08:07:13
Warsztaty w Podkarpackim NFZ dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wzroku
Rzeszów inwestuje w zdrowie mieszkańców
2024-03-26 08:05:14
Rzeszów inwestuje w zdrowie mieszkańców
Artykuły
Niedziele handlowe w 2024r
2024-01-25 07:44:50
Niedziele handlowe w 2024r
Horoskop na 2024 rok
2024-01-09 09:21:34
Horoskop na 2024 rok
Rola senników w zrozumieniu podświadomych pragnień
2023-12-27 10:33:54
Rola senników w zrozumieniu podświadomych pragnień
Jak wyróżnić się z tłumu, czyli tuning optyczny
2020-12-10 07:23:01
Jak wyróżnić się z tłumu, czyli tuning optyczny
Pożyczka hipoteczna na zakup lokalu użytkowego
2023-05-19 13:36:29
Pożyczka hipoteczna na zakup lokalu użytkowego
Włoski styl w twoim ogrodzie dzięki ItaliaStyle
2020-07-23 12:52:21
Włoski styl w twoim ogrodzie dzięki ItaliaStyle