Inicjatywa profilaktyki raka piersi

Inicjatywa profilaktyki raka piersi

W 2024 roku w Rzeszowie zostanie kontynuowany program, którego celem jest zachęcenie kobiet do regularnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi. W ramach tego programu przewidziano także działania edukacyjne. Podczas sesji Rada Miasta Rzeszowa zatwierdziła realizację "Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025".

Głównym celem programu jest zachęcenie mieszkanek Rzeszowa w wieku 40-49 lat oraz 70+ do regularnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi. Program ma także na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi wśród rzeszowianek. Wspomniane grupy wiekowe kobiet, które są objęte programem finansowanym z budżetu miasta, stanowią uzupełnienie programu finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia pod nazwą "Profilaktyka raka piersi" (program rządowy obejmuje przedział wiekowy 50 – 69 lat).

Program będzie skierowany do kobiet zamieszkujących i zameldowanych na terenie Rzeszowa (do grupy docelowej będą również należały uchodźczynie posiadające status UKR).

Opis Programu:

  • Etap I – Akcja informacyjno-promocyjna realizowana za pomocą: ulotek/plakatów informacyjnych w wybranych placówkach leczniczych oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa; przygotowania krótkiego spotu zachęcającego do udziału w programie, emitowanego na ekranach LCD w autobusach miejskich oraz przeprowadzenia co najmniej 2 wykładów rocznie, które będą miały miejsce w wynajętych salach dostępnych w ramach infrastruktury miasta lub w siedzibie podmiotu realizującego program.

    Ważną częścią tego etapu będą zajęcia edukacyjne, które będą skierowane do dziewcząt z ostatnich klas szkół średnich (przewidziano przeprowadzenie badań u minimum 1500 młodych kobiet). Zajęcia te będą prowadzone przez higienistki szkolne, jednorazowo w danym roku szkolnym, w formie pogadanki obejmującej tematykę czynników ryzyka, metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworu piersi, wczesnego rozpoznawania oznak mogących świadczyć o rozwijającej się chorobie nowotworowej, a także krótkiego instruktażu samobadania piersi. Akcja będzie prowadzona przez realizatora programu we współpracy z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, innymi placówkami medycznymi, organizacjami pozarządowymi, zainteresowanymi zakładami pracy na terenie Rzeszowa, oraz z lokalnymi mediami (radio, prasa, media społecznościowe).

  • Etap II – Instruktaż samobadania piersi w odniesieniu do kobiet w wieku 40-49 lat – będzie prowadzony indywidualnie lub w małych grupach przez pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, przy użyciu fantomów, zakończony testem umiejętności. Pacjentki będą mogły umawiać się na instruktaż telefonicznie lub osobiście w wyłonionych w drodze konkursu placówkach realizujących program.

  • Etap III - Kwalifikacja do badania przesiewowego mammograficznego (MRTG) obejmująca ankietę przeprowadzoną przez pielęgniarkę/położną celem przydzielenia uczestniczek do IV etapu tj. mammografii. Na tym etapie pacjentki będą informowane o potencjalnym ryzyku i korzyściach wykonania badań przesiewowych w kierunku raka piersi.

  • Etap IV - Badanie przesiewowe mammograficzne (MRTG): uzyskanie od pacjentki zgody na udział w programie, przekazanie informacji o sposobie przygotowania się do badania MRTG, przeprowadzenie badania oraz przekazanie uczestniczkom ankiet satysfakcji pacjenta.

  • Etap V – Kontrolna wizyta lekarska: W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania MRTG, pacjentka będzie kierowana na wizytę lekarską, na której zostanie omówione dalsze postępowanie.

    W razie konieczności zostanie wydane skierowanie do poradni ginekologicznej lub/i onkologicznej, w której uczestniczki będą mogły podjąć dalszą diagnostykę szczegółową oraz leczenie w ramach finansowania przez publicznego płatnika. Zostanie wskazane najbliższe miejsce zamieszkania pacjentki, gdzie można uzyskać świadczenia z zakresu ginekologii/onkologii od podmiotu mającego umowę z NFZ.

Wśród oczekiwanych korzyści z realizacji programu są przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka piersi, w tym czynników ryzyka jego powstawania oraz wczesnych objawów w populacji docelowej kobiet poprzez działania edukacyjne. Program ma także doprowadzić do poprawy umiejętności w zakresie wczesnego wykrywania zmian w obrębie piersi u kobiet z populacji docelowej w wieku 40-49 lat. Miasto liczy również na zwiększenie odsetka kobiet realizujących działania profilaktyczne w kierunku raka piersi oraz na zwiększenie o 10 procent wykrywalności zmian w obrębie piersi poprzez zapewnienie realizacji badań mammograficznych (MRTG).

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Jeszcze nie dodano komentarza - bądź pierwszy.
Token
wydarzenia z rzeszowa
Lawinowe niebezpieczeństwo w Bieszczadach: GOPR wydaje ostrzeżenie
2023-11-29 08:02:36
Lawinowe niebezpieczeństwo w Bieszczadach: GOPR wydaje ostrzeżenie
Tragiczny finał pożaru w Manasterzu. Nie żyje 90-letnia mieszkanka
2023-11-28 08:24:07
Tragiczny finał pożaru w Manasterzu. Nie żyje 90-letnia mieszkanka
Magia świąt na Podkarpackim Bazarku
2023-11-27 08:14:44
Magia świąt na Podkarpackim Bazarku
Podsumowanie warsztatów „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”
2023-11-24 08:20:06
Podsumowanie warsztatów „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”
Rzeszów inwestuje ponad 2 mld zł w kluczowe projekty
2023-11-24 08:13:30
Rzeszów inwestuje ponad 2 mld zł w kluczowe projekty
Magiczne Świąteczne Miasteczko w Rzeszowie
2023-11-24 08:10:03
Magiczne Świąteczne Miasteczko w Rzeszowie
Artykuły
Jak opracować skuteczną strategię pozycjonowania sklepu internetowego?
2023-12-01 11:01:07
Jak opracować skuteczną strategię pozycjonowania sklepu internetowego?
Smakowite zmagania cukierników podczas VIII Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki 2023 już niedługo!
2023-10-04 12:37:11
Smakowite zmagania cukierników podczas VIII Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki 2023 już niedługo!
Jak otrzymać kredyt hipoteczny w Rzeszowie?
2023-09-29 15:20:03
Jak otrzymać kredyt hipoteczny w Rzeszowie?
Edukacja medyczna i prowadzenie badań w czasie pandemii
2020-07-23 13:00:07
Edukacja medyczna i prowadzenie badań w czasie pandemii
Co warto wiedzieć przed zakupem łóżka drewnianego?
2023-05-11 14:39:20
Co warto wiedzieć przed zakupem łóżka drewnianego?
Automatyzacja produkcji - maszyny pakujące
2023-05-26 12:01:42
Automatyzacja produkcji - maszyny pakujące